Podravska, Slovenska Bistrica

Zemljišče zazidljivo prodaja

PZ2891886685907965ZM1

55,00 € / m² (~ 1.214.070,00 €)

Podatki o nepremičnini

Lokacija: Podravska Slovenska Bistrica Slovenska Bistrica
Vrsta: zemljišče
Tip: zazidljivo
Velikost: 22.074,00 m²
Šifra oglasa: PZ2891886685907965ZM1

Opis nepremičnine

SLOVENSKA BISTRICA, zemljišče za poslovno gradnjo, 22.074 m2. 

Opis in podatki za gradnjo

Na dostopni lokaciji v  prodamo ravno in utrjeno zazidljivo zemljišče v velikosti 22.074  z namensko rabo IG - gospodarske cone. OPPN je že sprejet. 

Zemljišče je utrjeno, z urejenim dostopom. 

Območje je namenjeno obrtno-poslovnemu, skladiščnem kompleksu, zunanjim ureditvam, parkiriščem in manipulativnim površinam. Lahko se kot dopolnilne dejavnosti umestijo zlasti prometni terminali, trgovine ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije. 

Vrste dopustnih objektov:

 • 121 Gostinske stavbe
 • 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (za potrebe proizvodnih in logističnih dejavnosti v coni)
 • 1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
 • 1242 Garažne stavbe
 • 125 Industrijske stavbe in skladišča
 • 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
 • 2222 Lokalni vodovodi
 • 2223 Cevovodi za odpadno vodo
 • 2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
 • 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

Faktor zazidanosti znaša 80%.

Vertikalni gabariti: Maksimalna višina objektov je 10 m nad koto pritličja. Število etaž se lahko znotraj maksimalnega gabarita prosto tvori. Kletne etaže so dovoljene, kolikor to dopuščajo terenske izmere in komunalni priključki. Kleti je lahko več. Objekti so lahko tudi samo deloma podkleteni. Dopustno je delno vkopavanje objektov zaradi karakteristike terena

ZK stanje 

Vpisano v ZK. 

Pogoji in ostalo

Pogoj prodaje je, da kupec ob sklenitvi prodajne pogodbe povrne 2% od končne prodajne vrednosti + DDV. 

Kontaktirajte nas za več informacij. 

VABLJENI K OGLEDU!

INALBEA REAL ESTATE, nepremičninsko svetovanje, d.o.o.

Zarja B. Mavec

Podobne nepremičnine

Prodaja

Notranjska, Postojna

Zemljišče industrijsko
 • Velikost 26.600 m²
3.400.000,00 €
Prodaja

Osrednjeslovenska, Logatec

Zemljišče zazidljivo
 • Velikost 10.575 m²
150,00 € / m² (~ 1.586.250,00 €)