Virtualna predstavitev nepremičnine

Virtualna predstavitev nepremičnine

Virtualna predstavitev nepremičnine se je izkazala kot odlična izkušnja tako za kupce kot tudi za najemnike nepremičnin. Omogoča vsem potencialnim strankam, da si še pred dejanskim fizičnim ogledom podrobno ogledajo nepremičnino, za katero se zanimajo.

S tem pridobijo dovolj informacij, da se mnogo lažje in hitreje odločijo ali je določena nepremičnina lahko njihov bodoči dom oziroma poslovni prostor.

Virtualni sprehod stranki približa nepremičnino tako, da ima občutek, kot da se resnično sprehaja po prostoru. Omogoča boljšo predstavitev stanja nepremičnine, razporeditev prostorov, hkrati nudi širši pogled na nepremičnino, bolj natančno pokaže tudi manjše prostore, kar po navadi iz fotografij, ki so priložene oglasu, ni najbolj razvidno.

Za vsako nepremičnino v naši ponudbi, ki jo prodajamo, organiziramo  tudi »Virtualni dan odprtih vrat«, na katerem vsem potencialnim kupcem še bolj podrobno predstavimo nepremičnino. Skupaj se  sprehodimo skozi njo s pomočjo 3D posnetka, podamo podatke o obratovalnih stroških, morebitnih prenovah in druge posebnosti, predstavimo točno lokacijo in okolico nepremičnine. Ker gre za interaktivno srečanje, lahko kupci postavljajo tudi vprašanja vezana na samo nepremičnino.